Socialt Netværk

Netværket er en lille samtalegruppe.

Hvad optager dig i det daglige?
Har du oplevelser, som du har lyst til, og måske behov for at dele med andre.
Vi kan både tale og lytte i gruppen, samt give hinanden støtte og gode råd.
Og pludselig vælder minderne om gamle dage måske frem.

 

Vi får kaffe med brød, pris 30 kr.
Torsdage kl. 10:30 til 11:30
Fællesrum 315, Brænderigården

Tilmelding til nye:
Koordinator: Hanne Olsen telefon 4059 0448